Banner TinhNguyenHe2018

Đồng chí Cục trưởng và Bí thư Đảng ủy đối thoại với thanh niên Cục Lưu trữ

           Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Đảng ủy Cục Lưu trữ, ngày 07/11/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục tổ chức buổi đối thoại, nói chuyện với Đoàn Thanh niên Cục Lưu trữ để Đảng ủy và lãnh đạo Cục nắm bắt tình hình, kết quả hoạt động của Chi đoàn từ ...