Dịch vụ cho thuê phòng họp, hội trường

Có 2 loại phòng họp, hội trường.

Hội trường lớn có 1 phòng, có thể kê được 200 ghế. Hội trường nhỏ có 2 phòng, có thể kê được 100 ghế.

 

 


 Thông tin liên hệ

Nhà khách Trung ương số 8 Chu Văn An

Địa chỉ: Số 8 phố Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.48559; 04.38453396. Fax: 080.48069

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: http://nhakkhachtw8cva.dcs.vn