Nhà khách Trung ương số 8 Chu Văn An có một phòng hội trường lớn diện tích 200m2 với số lượng lên đến 200 người và 2 phòng họp khác có sức chứa từ 80 đến 120 người có thê bố trí và sép xếp thành các phòng đa chức năng tùy theo yêu cầu của quý khách

 Hội trường lớn sức chứa khoảng 200 người                            

  Toàn cảnh hội trường lớn sức chứa khoảng 200 người

 

 

Hội trường có sức chứa khoảng 50-100 người

 

 

Hội trường có sức chứa khoảng 50-10 người